a8f8cmpevq050jdgq0ivtb8t4b |    SID: a8f8cmpevq050jdgq0ivtb8t4b | SESSION date in: 2020-03-29 | SESSION time in: 00:24:07 | SESSION unix time in : 1585441447 | SESSION unix time out: 1585442047 | SERVER request time: 1585441447 | time_left: 600 | current unix time :1585441447 | SESSION name: PHPSESSID | SESSION IP: 3.209.10.183 | Quercus robur
HD
v. 6.1 desktop/2020-02-23 HD
viewport:
Quercus robur L. common oak, English oak, Moru

robur; from L. robur, hard wood (especially oak), strong
ID species: 861629
ID basionym: 861629
code category taxon: 9
accepted ID tpl:

homotypic synonyms:


heterotypic synonyms:
Quercus longaeva Salisb.; Quercus pedunculata Ehrh.;
Sp. Pl. 2: 996 (1753) [url checked 20190218]

Linnaeus, C., Species plantarum, vol. 2 (1753)

  229891
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  H.E. Baillon, Hist. Pl., vol. 6: p. 227, fig. 181,182,185,186,188 (1866-1869) [A. Faguet]
  229892
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  H.E. Baillon, Hist. Pl., vol. 6: p. 228, fig. 183,184,187 (1866-1869) [A. Faguet]
  331014
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  H.W. Burgess, Eidodendron, (1827)
  400649
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  Tractatus de herbis, (1440)
  209421
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  , vol. 5: t. 755 () [J. Curtis]
  87309
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  J.H. Jaume Saint-Hilaire, Traité Arbr. Forest., t. 14 (1824)
  147476
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  L. van Houtte, Fl. Serres, vol. 17: t. 0 (1845)
  152351
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  F.B. Vietz, Icones Pl. Med.-Oecon., vol. 2: t. 162 (1800) [F.B. Vietz]
  250655
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  H.L. Duhamel du Monceau, Traité arbr. arbust., ed. 2, vol. 7: t. 52 (1800-1803) [P. Bessa]
  198691
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  The Garden, vol. 4: p. 91 (1871)
  119332
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  E. Blackwell, Cur. Herbal, vol. 2: t. 487 (1737) [E. Blackwell]
  131624
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  C.A.M. Lindman, Bilder Nordens Fl., vol. 2: t. 368 (1922-1926)
  246314
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  C. van de Passe, Hort. Flor., fasicle pars altera, t. 98-99, fig. 99 (1614)
  198956
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  The Garden, vol. 9: p. 493 (1871)
  378926
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  H.G.A. Engler, Nat. Pflanzenfam., Algae, vol. 3(1): p. 56, fig. 42 (1887-1915) [W. Aarland]
  394543
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  F.A.P. de Garsault, Descr. Vertus Pl., vol. 4: t. 480 (1767)
  331057
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  H.W. Burgess, Eidodendron, (1827)
  156726
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  Sv. Bot., vol. 2: t. 73 (1807)
  316214
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  Rev. Hort. (Paris), ser. 4, vol. 5, vol. 45: (1852-1974)
  316989
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  Rev. Hort. (Paris), ser. 4, vol. 5, vol. 59: (1852-1974)
  376388
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  M. de Lobel, Pl. Strip. Icon., vol. 2: p. 158, fig. 1 (1581)
  353607
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  , t. 12 ()
  48208
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  F.L. Krebs, Vollst. Beschr. Holzart., t. 76 (1826)
  151402
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  J. Zorn, D.L. Oskamp, Afb. Arts.-Gew., vol. 6: t. 544 (1796)
  316268
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  Rev. Hort. (Paris), ser. 4, vol. 5, vol. 46: (1852-1974)
  75886
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  F.P. Chaumeton, Fl. Med., vol. 2: t. 114 (1833)
  209521
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  , vol. 6: t. 575 () [J. Curtis]
  377714
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  , , fig. 1 ()
  313203
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  U. Völler [Voeller] von Gellhausen, , t. 59 (1616)
  173693
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  , () [W.H. Fitch]
  373897
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  U. Aldrovandi, Tav. Acquerel. Ulisse Alsrovandi, vol. 4(3): t. 68 ()
  348560
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  W. Baxter, Brit. Phaen. Bot., vol. 5: t. 371 (1834)
  188561
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  , vol. 6: t. 54 ()
  377492
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  M. de Lobel, Pl. Strip. Icon., vol. 2: p. 155, fig. 2 (1581)
  376472
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  M. de Lobel, Pl. Strip. Icon., vol. 2: p. 242, fig. 1 (1581)
  393386
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  R. Dodoens [Dodonaeus ], Stirp. Hist. Pempt., p. 811, fig. 1 (1583)
  164780
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  Belgique Hort., vol. 9: p. 179, fig. 15 (1851)
  317357
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  Rev. Hort. (Paris), ser. 4, vol. 5, vol. 65: p. 441, fig. 137 (1852-1974)
  322221
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  O.C. Berg, C.F. Schmidt, Atlas. Off. Pfl., vol. 3: t. 132 (1896-1899) [C.F. Schmidt]
  194228
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  E.A. Rossmässler, Wald, (1881) [E. Heyn]
  194229
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  E.A. Rossmässler, Wald, p. 433 (1881)
  125369
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  W. Woodville, Med. Bot. (Woodville), vol. 2: t. 126 (1790)
  317372
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  Rev. Hort. (Paris), ser. 4, vol. 5, vol. 66: (1852-1974)
  321728
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  T.F.L. Nees von Esenbeck, M.F. Wijhe, Pl. Medicin., vol. 2: (1828-1833) [A. Henry]
  198595
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  The Garden, vol. 2: p. 359 (1871)
  151492
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  , p. 23, fig. 23 () [A. Faguet]
  353223
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  F.G. Hayne, Getreue Darstell. Gew., vol. 6: t. 35 (1804-1805)
  77514
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  P.J. Buchoz, Hist. Univ. Règne Vég., vol. 10: t. 59 (1775-1778)
  78028
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  E. Blackwell, Herb. Blackwell., vol. 5: t. 487 (1750)
  80845
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  W. Woodville, W.J. Hooker, G. Spratt, Med. Bot., ed. 3, vol. 1: t. 10 (1832)
  317391
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  Rev. Hort. (Paris), ser. 4, vol. 5, vol. 66: (1852-1974)
  317392
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  Rev. Hort. (Paris), ser. 4, vol. 5, vol. 66: (1852-1974)
  195026
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  , (1882)
  326112
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  Gartenflora, vol. 37: p. 564, fig. 564 (1853)
  184545
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  , t. 129 ()
  394978
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  J.S. Kerner, Abbild. Oekon. Pfl., vol. 2: t. 178 (1786-1798)
  326115
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  Gartenflora, vol. 37: p. 584 (1853)
  167152
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  P. Bulliard, Fl. Paris., vol. 2: t. 82 (1776-1781) [P. Bulliard]
  158461
  Quercus robur L.
  [861629-861629-861629]
  , vol. 1: t. 2 () [n.a.]
  395536
  Quercus robur L. [Quercus aesculus Boiss.]
  [861629-861629-858332]
  J.S. Kerner, Abbild. Oekon. Pfl., vol. 8: t. 732 (1786-1798)
  401364
  Quercus robur L. [Quercus erucifolia Steven]
  [861629-861629-859529]
  V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 5: p. 345, t. 18, fig. 2 ()
  87305
  Quercus robur L. [Quercus fastigiata Lam.]
  [861629-861629-859617]
  J.H. Jaume Saint-Hilaire, Traité Arbr. Forest., t. 16 (1824)
  250658
  Quercus robur L. [Quercus fastigiata Lam.]
  [861629-861629-859617]
  H.L. Duhamel du Monceau, Traité arbr. arbust., ed. 2, vol. 7: t. 55 (1800-1803) [P. Bessa]
  109109
  Quercus robur L. [Quercus foemida Miller]
  [861629-861629-859657]
  G.C. Oeder, Fl. Dan., fasicle 20, t. 1180 (1761-1883)
  401363
  Quercus robur L. [Quercus imeretina Steven ex Woronow]
  [861629-861629-860157]
  V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 5: p. 335, t. 17, fig. 6 ()
  401365
  Quercus robur L. [Quercus longipes Steven]
  [861629-861629-860569]
  V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 5: p. 345, t. 18, fig. 3 ()
  257695
  Quercus robur L. [Quercus pedemontana Colla]
  [861629-861629-861159]
  L.A. Colla, Herb. Pedem., t. 91, fig. 2 (1835-1837) [T. Colla-Billotti]
  397085
  Quercus robur L. [Quercus pedunculata Ehrh.]
  [861629-861629-861168]
  T.F.L. Nees von Esenbeck, Gen. Fl. Germ., Monocotyledones 1 Graminae, vol. 1: (1835)
  149803
  Quercus robur L. [Quercus pedunculata Ehrh.]
  [861629-861629-861168]
  J. Sturm, E.H.L. Krause, K.G. Lutz, Deutschl. Fl., ed. 2, vol. 4: t. 31 (1906)
  267833
  Quercus robur L. [Quercus pedunculata Ehrh.]
  [861629-861629-861168]
  M. Laguna y Villanueva, P. de Avilla y Zumarán, Fl. Forest. Españ., ed. 2, vol. 1: t. 29 (1884)
  266812
  Quercus robur L. [Quercus pedunculata Ehrh.]
  [861629-861629-861168]
  A. Masclef, Atlas Pl. France, vol. 3: t. 298 ()
  48207
  Quercus robur L. [Quercus pedunculata Ehrh.]
  [861629-861629-861168]
  F.L. Krebs, Vollst. Beschr. Holzart., p. 280, t. 75 (1826)
  149346
  Quercus robur L. [Quercus pedunculata Ehrh.]
  [861629-861629-861168]
  O.W. Thomé, Fl. Deutschl., vol. 2: t. 161 (1885)
  31342
  Quercus robur L. [Quercus pedunculata Ehrh.]
  [861629-861629-861168]
  F.E. Köhler, Med.-Pfl., vol. 1: t. 30 (1887) [W. Müller]
  124790
  Quercus robur L. [Quercus pedunculata Ehrh.]
  [861629-861629-861168]
  , t. 15, fig. 1 ()
  211833
  Quercus robur L. [Quercus pedunculata Ehrh.]
  [861629-861629-861168]
  , t. 106 ()
  395394
  Quercus robur L. [Quercus pedunculata Ehrh.]
  [861629-861629-861168]
  J.S. Kerner, Abbild. Oekon. Pfl., vol. 6: t. 592 (1786-1798)
  185992
  Quercus robur L. [Quercus pedunculata Ehrh.]
  [861629-861629-861168]
  , t. 26 () [F.G. Kohl]
  392072
  Quercus robur L. [Quercus pedunculata Ehrh.]
  [861629-861629-861168]
  Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur., Neunter Band, vol. 18(1): t. 40, fig. 1 (1835)
  351888
  Quercus robur L. [Quercus pedunculata Ehrh.]
  [861629-861629-861168]
  J. Sturm, J.W. Sturm, Deutschl. Fl., vol. 20: t. [74] (1808-1809)
  153522
  Quercus robur L. [Quercus pedunculata Ehrh.]
  [861629-861629-861168]
  Engl. Bot., ed. 3, vol. 8: t. 1288 (1863)
  317371
  Quercus robur L. [Quercus pedunculata Ehrh.]
  [861629-861629-861168]
  Rev. Hort. (Paris), ser. 4, vol. 5, vol. 66: (1852-1974)
  321727
  Quercus robur L. [Quercus pedunculata Ehrh.]
  [861629-861629-861168]
  T.F.L. Nees von Esenbeck, M.F. Wijhe, Pl. Medicin., vol. 2: (1828-1833) [A. Henry]
  353224
  Quercus robur L. [Quercus pedunculata Ehrh.]
  [861629-861629-861168]
  F.G. Hayne, Getreue Darstell. Gew., vol. 6: t. 36 (1804-1805)
  198650
  Quercus robur L. [Quercus pedunculata Ehrh.]
  [861629-861629-861168]
  The Garden, vol. 3: p. 161 (1871)
  137215
  Quercus robur L. [Quercus pedunculata Ehrh.]
  [861629-861629-861168]
  , vol. 16: t. 1223 ()
  87307
  Quercus robur L. [Quercus pedunculata Hoffm.]
  [861629-861629-861167]
  J.H. Jaume Saint-Hilaire, Traité Arbr. Forest., t. 15 (1824)
  177306
  Quercus robur L. [Quercus pedunculata Hoffm.]
  [861629-861629-861167]
  , t. 14 (1839) [M. Schrödter]
  397963
  Quercus robur L. [Quercus pedunculiflora K. Koch]
  [861629-861629-861220]
  V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 5: p. 345, t. 18, fig. 1 ()
  250657
  Quercus robur L. [Quercus racemosa Lam.]
  [861629-861629-861537]
  H.L. Duhamel du Monceau, Traité arbr. arbust., ed. 2, vol. 7: t. 54 (1800-1803) [P. Bessa]


      search images: Google images       IPNI (International Plant Names Index)       The Plant List 1.1.       POWO (Plants of the World online)