'
Zorn, J., Oskamp, D.L., Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen, vol. 1 (1796) id_publication not set
number of illustrations in this volume: 100